STRÅHOLMEN RUNDT 6. juni 2020

Skagerak Skjærgårdscup 1 av 4Seilkurs 2018 IV

Startsted: Helgeroafjorden

Covid-19 veiledning og retningslinjer fra NSF som er utstedt 12. mai og gjeldende til 14. juni tillater bare regattaer hvor skipper og mannskaper er fra samme husstand og med maksimalt 50 deltakere. Stråholmen Rundt 6. juni blir derfor gjennomført på en alternativ måte og i hht. NSF’s veiledning. Løpet i år blir lagt kun innaskjærs.

Oppdatering 29/5: NSF har nå gitt ut ny veiledning med gyldighet fra 1. juni. Denne åpner for Shorhanded seiling. Betyr at dette også vil være tillatt under Stråholmen Rundt seilas. Se melding fra NSF.

Gundertabell Stråholmen rundt 2020 m/regattakart

Startliste, legges ut dagen før start

Påmelding og deltakerliste: Stråholmen Rundt 2020 på manage2sail

Regattaansvarlig & dommer: Ole Øyvind Ingebretsen tlf. 40021023

Kontakt BS Skagerak Skjærgårdscup: Pål Klavenes tlf. 95142187

START

  • Påmelding innen onsdag 3. juni
  • Startkontingent kr. 250,-
  • Valg av tabell for Gunderstart (1, 2, 3, 4) angis senest 10:45 på papplate fra dommerbåten.
  • Startlinje: Mellom dommerbåten og utlagt bøye.
  • Startprosedyre:Per-80

10:55 – Første varsel – klasseflaggene, første lydsignal

10:56 – P  flagg opp – ett lydsignal

10:59 –  P   flagg ned – ett langt lydsignal

11:00 – Klasseflaggene ned – ett lydsignal  for start

Båtene starter heretter i henhold til angitt Gundertabell.  Rating avrundes til nærmeste hundredel.

KLASSEINNDELING

   • Tur – ikke krav til NOR Rating målebrev
   • Entype – Express og H-båt
   • Racing – krav til gyldig NOR Rating målebrev

LØPSBESKRIVELSE, 16.2nm (alternativ løype pga. Covid-19)

 • Start: mellom Håøytangen, grønn stake og Selskjær fyr.
 •  (1)  : Sandøye Smakkebåen, grønn stake (S)
 •  (2)  : Kotøya, utlagt bøye (B)
 •  (3)  : Siktesøybåen, grønn stake (B)
 •  (4)  : Veaholmen (S)
 • Mål: Samme som startlinje

AVSLUTNING

  • Seilasen avsluttes kl. 18:00 samme dag.
  • Båter som bryter skal omgående melde dette til dommerbåten, Ole Øyvind Ingebretsen, på tlf. 40021023

 PREMIEUTDELING

  • Pga. Covid-19 så utsettes premieutdelingen til avslutning på Seivall 5. september.

RESULTATER

2020 6. juni, oppdateres etter seilasen

2019 25. mai

2018 2. juni

2017 3. juni

2016 4. juni

2015 6. juni

2014 7. juni