Denne siden er Forelder  til alle sider som ikke er koblet opp i navigasjon. (Dermed i dag ikke synlige)

En bør forsøke å lage færrest mulig sider, og heller ha flere innlegg på samme side.