Melde inn

Prisen for medlemskap er kr. 800 for voksent medlem og kr 500 for barn og student. For familiemedlemskap er kontingenten kr. 1.100. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Les mer om medlemsskap i Lov for Brevik Seilforening.

For innmelding i seilforeningen;

  • send mail med navn, adresse, fødsesldato på alle i familien som skal være medlemmer. NB – Fødselsdatoen er viktig å få med.
  • send også  mailadresse, mobiltlf.nr. til hovedmedlem
  • oppgi også hvilke gruppe dere ønsker medlemskap, eks. storbåt, jolle, brett osv. se mer under båtklasser.

Dersom det er spørsmål rundt medlemskap kan du sende en epost-henvendelse til Odd Sætre på odd.saetre@gmail.com

Send e-post for innmelding her